Fy enw i yw Ann-Marie Benson a fi yw’r Swyddog Gwerthfawrogi Gwirfoddoli ar gyfer y prosiect Gwerthfawrogi Gwirfoddoli newydd o fewn CAVO. Bydd y prosiect hwn yn canolbwyntio ar sefydlu Rhwydwaith Ymddiriedolwyr Ceredigion, datblygu strategaethau i gydnabod a diolch i wirfoddolwyr a deall bylchau mewn recriwtio fel y gallwn recriwtio mwy o wirfoddolwyr. Rwy’n dod o gefndir addysg gynradd ac mae gennyf ddiddordeb mewn lles a natur. Rwy’n fam i dri o blant ac ar hyn o bryd yn rhiant wirfoddolwr yn y Aeron Guides Brownies yn Llanbedr Pont Steffan. O fy mhrofiadau yn y gorffennol rwyf wedi cael cyfleoedd i weithio ochr yn ochr â gwirfoddolwyr, gan recriwtio a chefnogi ac edrychaf ymlaen at drosglwyddo fy ngwybodaeth i gefnogi’r prosiect.

Rwy’n dod o gefndir addysg gynradd ac mae gennyf ddiddordeb mewn lles a natur. Rwy’n fam i dri o blant ac ar hyn o bryd yn rhiant wirfoddolwr yn y Aeron Guides Brownies yn Llanbedr Pont Steffan. O fy mhrofiadau yn y gorffennol rwyf wedi cael cyfleoedd i weithio ochr yn ochr â gwirfoddolwyr, gan recriwtio a chefnogi ac edrychaf ymlaen at drosglwyddo fy ngwybodaeth i gefnogi’r prosiect.

Ariennir y prosiect Gwerthfawrogi Gwirfoddoli gan Lywodraeth y DU, wedi ei yrru gan Ffyniant Bro.