Rheoli Gwirfoddolwyr

Os ydych chi’n gweithio gyda gwirfoddolwyr, neu os hoffech chi, mae gennym ni ystod eang o adnoddau yn ogystal â chefnogaeth, cyngor a gwybodaeth i’ch helpu chi. Gall Tîm Gwirfoddoli CAVO eich helpu chi i ddatblygu polisi, gweithdrefn a gwaith papur ac o amgylch materion bob dydd sy’n effeithio a gwirfoddolwyr. Gallwn hefyd helpu gyda recriwtio gwirfoddolwyr trwy gofrestru eich cyfleoedd gyda ni a’u hychwanegu at wefan Gwirfoddoli Cymru ledled Cymru

Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddol Ceredigion (CVON)

Ymunwch â’n rhwydwaith trefnwyr gwirfoddol CVON (Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddol Ceredigion) i gael y wybodaeth ddiweddaraf am faterion rheoli gwirfoddolwyr a chefnogaeth gan aelodau eraill. Rydym yn cwrdd bedair gwaith y flwyddyn ac ar hyn o bryd yn cwrdd ar-lein. Cysylltwch â trish.lewis@cavo.org.uk i ymuno â’r rhwydwaith a  chliciwch yma i ymuno â thudalen facebook y rhwydwaith.

Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr

Cliciwch yma i gael y pecyn offer hanfodol am ddim ar Fuddsoddi mewn Gwirfoddolwyr. Am ragor o wybodaeth am y safon ansawdd gweler ewch i www.iiv.org.uk

Am ragor o wybodaeth ddefnyddiol ewch i’r Hwb Wybodaeth.

 

Cod arfer da

Cliciwch yma i lawrlwytho’r Cod Ymarfer Da newydd ar gyfer cynnwys gwirfoddolwyr fel PDF.