Sesiwn Gwybodaeth Gwirfoddoli CAVO

Aberystwyth Job Centre Plus, Alexandra Road, Aberystwyth, Ceredigion

Ble - Canolfan Byd Gwaith, Aberystwyth Pryd - 15fed Mehefin a 20fed Gorffennaf Amser - 10am-1pm   Beth: Galwch heibio a gweld sut y gall Gwirfoddoli eich helpu Datblygu eich sgiliau ennill profiadau newydd ychwanegu at eich CV cwrdd â phobl newydd I drefnu apwyntiad cysylltwch â CAVO ar 01570 424 524 neu trish.lewis@cavo.org.uk

Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2022

Bydd un o wyliau diwylliannol mwyaf Ewrop yn dod i Geredigion ym mis Awst 2022. Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn Nhregaron rhwng 30 Gorffennaf a 6 Awst 2022. Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn ddathliad o ddiwylliant Cymru, yn gymysgedd o gystadlaethau talent a chyngherddau gyda'r nos, gigs, dramâu ac arddangosfeydd; ac yn y prif bafiliwn cynhelir […]