Sesiwn Hyfforddi Amrywiaeth ac Ymwybyddiaeth Ddiwylliannol

Darganfyddwch sut i gefnogi ffoaduriaid/pobl sydd ddim yn Gymraeg/Saesneg iaith gyntaf yn sesiwn hyfforddi Amrywiaeth ac Ymwybyddiaeth Ddiwylliannol ar y 19eg Fai. Cysylltwch a dysgu@ceredigion.gov.uk i archebu eich lle.

Croesawu Gwirfoddolwyr Nôl

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â CAVO, i archebu'ch lle cliciwch yma Sut i gefnogi a goruchwylio gwirfoddolwyr o bell Sut i gefnogi gwirfoddolwyr i ddychwelyd i'w rolau ar ôl Covid Deall sut i ofyn cwestiynau craff a rhoi adborth i wirfoddolwyr Mae'r gweithdy rhad ac am ddim hwn ar gael i sefydliadau sy'n gweithio […]