Loading Events

« All Events

Hyfforddiant dychwelyd i’r gweithle ar gyfer gofalwyr di-dâl

15th Medi 2021 - 8th Mawrth 2022

Mae Gofalwyr Cymru, mewn partneriaeth â Chwarae Teg, yn croesawu pob gofalwr benywaidd di-dâl i ymuno â ni ar gyfer ein rhith-weithdai a gweminarau pwrpasol sydd wedi’u cynllunio i helpu gofalwyr i wella hyder i ailymuno â’r gweithle i gynnwys newid eich meddwl i gael canlyniadau, ysgrifennu CV a sut i wneud hynny. paratoi ar gyfer cyfweliad ar ôl gofalu.

Rydym wedi partneru gyda ChwaraeTeg i ddarparu gweminarau a gweithdai i sicrhau parodrwydd yn y gweithle i ofalwyr di-dâl yng Nghymru sy’n dymuno cael gwaith. Mae’r cyrsiau hyn wedi’u cynllunio i helpu gofalwyr di-dâl sy’n dymuno cael gwaith. Efallai yr hoffech weithio ochr yn ochr â’ch rôl gofal di-dâl neu efallai bod eich cyfrifoldebau gofalu wedi newid neu ddod i ben. Maent yn agored i bob gofalwr di-dâl cyfredol neu ddiweddar a fyddai’n elwa o gymorth cyflogaeth i wella hyder a gwireddu’r sgiliau a enillir trwy eu cyfrifoldebau g;ofalu.

Y 6 gweithdy sy’n cael eu cynnal yw:

  • Newid eich Meddwl, Cael Canlyniadau – Dydd Mercher 15 Medi- 10yb-12yp
  • Creu CV Buddugol – Dydd Mawrth 5 Hydref – 1-2yp
  • Darganfyddwch eich Brand Personol – Dydd Gwener 19 Tachwedd – 12.30yp-2.30yp
  • Cyfathrebu’ch Brand Ar-lein – Dydd Llun 10 Ionawr – 2-3yp
  • Cael y Cyfweliad hwnnw, Cael y Swydd honno – Dydd Iau 17 Chwefror – 10yb-12yp
  • Sefwch i fyny, Siarad Allan – Dydd Mawrth 8 Mawrth – 1-2yp

Gellir archebu gweithdai a gweminarau yn unigol neu gall mynychwyr ymuno â ni ar gyfer y cwrs llawn o bynciau o feddwl am eich chwiliad i barodrwydd cyfweliad.

Rhagor o Wybodaeth