Rydym yn falch o gyhoeddi lansiad ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ‘Ymateb i bobl sydd wedi cael profedigaeth oherwydd hunanladdiad, sydd wedi dod i gysylltiad ag ef, neu sydd wedi’u heffeithio ganddo’. Mae’r cyfnod ymgynghori o 12 wythnos yn cael ei gynnal ar y canllawiau, sydd i’w gweld yma:

https://llyw.cymru/canllawiau-drafft-ar-ymateb-i-bobl-y-mae-hunanladdiad-wedi-effeithio-arnynt