Negeseuon WhatsApp COVID-19 ICC

Negeseuon WhatsApp COVID-19 ICC

A ydych yn arweinydd cymunedol neu rwydwaith? A fyddech yn cael budd o dderbyn y negeseuon diweddaraf am COVID-19, gan gynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am frechlynnau, yn uniongyrchol i’ch ffôn symudol ac yn barod i’w hanfon i’ch rhwydwaith? ...
Ydych chi’n cynnig sesiynau hyfforddi yng Ngheredigion?

Ydych chi’n cynnig sesiynau hyfforddi yng Ngheredigion?

Ydych chi’n cynnig sesiynau hyfforddi fel Cymorth Cyntaf Sylfaenol, Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl neu Adeiladu Hyder yng Ngheredigion? Rydym yn sefydlu portffolio o ddarparwyr sesiynau ar-lein i wirfoddolwyr mewn cymunedau ledled Ceredigion, ynghyd a sesiynau...

O Gynhwysiant i Gwydnwch

Mae Cynghrair Cynhwysiant Digidol Cymru (DIAW) yn grŵp ymbarél o sefydliadau sydd wedi ymrwymo i gymryd camau ar y cyd i newid yn sylweddol yr agenda cynhwysiant digidol yng Nghymru. Rydym yn hwydwaithagored, anffurfiol o unigolion a sefydliadauydd ag ymrwymiad...